Wat is welzijnswerk?

Welzijn

Welzijn is de mate waarin mensen naar eigen wens en vermogen deelnemen en deel kunnen nemen aan de samenleving. Welzijn is ook de basis van waaruit mensen met anderen werken aan hun sociale omgeving met als doel zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling van de sociale kwaliteit.

Wat is welzijnswerk

Welzijnswerk is gericht op het bevorderen van welzijn van mensen. Welzijnswerkers bieden een “op maat ” aan maatschappelijke diensten en voorzieningen.
Het doel is om oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke problemen, de lokale samenleving vorm te geven en mensen ( weer ) deel te laten nemen aan de samenleving.