Over Vlinder Welzijn

Mijn naam is Nadine van Dongen en mijn bedrijf heet Vlinder Welzijn. Ik ben bewogen met mensen van jong tot oud die als gevolg van een handicap, ziekte, bepaalde stoornissen of ontwikkelingsproblemen hulp nodig hebben. Door het werken met deze mensen heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat ze actief blijven. Ik wil graag een bijdrage leveren aan een zinvolle dagbesteding op een liefdevolle, respectvolle en waardige wijze die aansluit bij hun in interesses en wensen. Ik ben gemotiveerd en betrouwbaarheid en professionaliteit zijn voor mij belangrijke waarden.

Citaat van Neuropsycholoog Erik Scherder:

“In een verrijkte omgeving is er muziek en zijn er creatieve activiteiten. In een verrijkte omgeving krijgen mensen meer prikkels waardoor hun hersenen meer & beter gaan functioneren. Dat blijkt uit de vele prachtige neurobiologische studies.”

Ik lever persoonlijke zorg zoals bedoeld in de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg). Ik voldoe aan de algemene kwalificaties die door het merendeel van de zorgverzekeraars worden gehanteerd.

Ik ben een professioneel hulpverlener/welzijnswerker. Dit blijkt uit:

  • Gediplomeerd welzijnswerker mbo-4
  • Verklaring omtrent gedrag (vog)
  • Inschrijving kamer van koophandel (KVK)
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Aansluiting klachtencommissie